UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Každý host je povinen dodržovat ubytovací řád.
2. Při příjezdu je host povinen se prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení průkazu totožnosti není možné se ubytovat.
3. Ubytování (check in) je možné od 15 do 20 hodin. Opuštění pokoje (check out) do 10 hodin v den odjezdu, pokud není dohodnuto jinak.
4.