UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Každý host je povinen dodržovat ubytovací řád.
2. Při příjezdu je host povinen se prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení průkazu totožnosti není možné se ubytovat.
3. Ubytování (check in) je možné od 15 do 20 hodin. Opuštění pokoje (check out) do 11 hodin v den odjezdu.
4. Při příjezdu je host povinen zaplatit rekreační poplatek a doplatek ceny za ubytování.
5. Po přihlášení k pobytu obdrží host klíče od pokoje a hlavního vstupu do budovy. 
6. Všechny vnitřní prostory jsou nekuřácké. Kouření je povoleno v prostoru grilování a venkovní terasy.
7.  Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů atd. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy atd.
8. Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
9. Hosté ubytovaní na pokojích mají k dispozici ve společenské místnosti přidělenou lednici k uchování potravin, dále varnou konvici, mikrovlnnou troubu, nádobí… Host je povinen vždy po sobě nádobí umýt, utřít a uložit zpět na místo určené.  
10. Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby ve vnitřních i venkovních prostorech, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti zejména na strmém schodišti!
11. Provozovatel neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).
12.  V době od 22:00 do 6:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
13. Provozovatel standartně neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků, při delších pobytech je však průběžný úklid možný dle dohody.
14. Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky, zhasne světla a uzamkne pokoj.
15. Při ukončení pobytu předá pokoj host pověřené osobě do 10:00hod., není - li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč - při ztrátě klíče, bude požadována úhrada 1 000 CZK. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá, bude mu účtován poplatek za další den pobytu dle ceníku.
16. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má provozovatek právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.